Prehľad protokolov v jednotlivých krajoch

Školy a školské zariadenia:

1 Bratislava 284 z 284
100%
2 Trnava 311 z 311
100%
3 Trenčín 266 z 266
100%
4 Nitra 401 z 401
100%
5 Žilina 366 z 366
100%
6 Banská Bystrica 399 z 399
100%
7 Prešov 552 z 552
100%
8 Košice 445 z 445
100%
Spolu 3024 z 3024
100%

Zriaďovatelia:

1 Bratislava 128 z 128
100%
2 Trnava 177 z 177
100%
3 Trenčín 152 z 152
100%
4 Nitra 219 z 219
100%
5 Žilina 206 z 206
100%
6 Banská Bystrica 230 z 230
100%
7 Prešov 336 z 336
100%
8 Košice 246 z 246
100%
9 Zahraničie 1 z 1
100%
Spolu 1695 z 1695
100%